Candela

Aanbod

Basisschool

Secundaire school

Taalcursus

Basisschool

Kan uw kind wat extra hulp gebruiken bij het rekenen? Heeft uw kind een achterstand bij taal en spelling of moeite met begrijpend lezen? Candela biedt bijles aan kinderen van de basisschool van 1e leerjaar tot het 6e leerjaar.

Afhankelijk van de aanmeldingen zit uw kind zo veel mogelijk in de groep van kinderen van zijn/ haar leeftijd.

Extra aandacht en begeleiding basisschool leerlingen

Groepslessen Basisschool

Bij Candela krijgt de basisschool leerling de aandacht en begeleiding die nodig is om mee te kunnen met de rest van de klas. De bijlessen zijn in kleine groep van maximum 10 leerlingen opgesplitst in taalklas en rekenklas. Hierbij wordt er gewerkt uit een boekje wat elke leerling van ons krijgt. Deze lesmethode loopt samen met de leerplandoelstellingen van de leerjaar van uw kind. Deze boekjes blijven altijd bij ons zodat er na de les nog eens naar gekeken kan worden om de lessen eventueel aan te passen. Bovendien hoeft de leerling er niet aan te denken om iets mee te nemen.

Er wordt ook aandacht geschonken aan het eigen huiswerk en werken we aan het zelfvertrouwen van uw kind, met als resultaat dat uw kind meer succeservaringen gaat hebben in de klas, waardoor die school leuk gaat vinden.

Privéles basisschool

Deze lessen zijn één op één, waardoor de les kan worden aangepast aan de behoefte van de leerling. De bijles is vooral gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen. We bieden ook hulp op andere gebieden, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

Een privéles ziet er als volgt uit:

Aan het begin bespreken we waar de leerling tegenaan loopt. Aan de hand van de doelen die hieruit voort komen worden de lessen ingedeeld. Bij de start van de les wordt met de leerling besproken aan welke doelen en opdrachten vandaag gewerkt wordt. Daarnaast wordt ook herhaald waar de vorige keer aan gewerkt is en controleert de begeleider of de leerstof is blijven hangen.

Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen en leerstof voor die dag. De begeleider legt lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de stof beheerst. Aan het eind van de les bespreken ze de doelen van die les en de tips die gegeven zijn. De leerling krijgt eventueel aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen. De begeleider schrijft een kort evaluatieverslagje over de les en deelt deze met de betrokkenen via de mail.

Terugkoppeling:

Voor elke schoolvakantie ontvangt u een korte terugkoppeling van de voortgang via de mail. U weet dan altijd waar uw kind staat en kunt u dat vergelijken met de prestaties op school. Mocht u aan de hand van deze rapportage willen overschakelen op een andere soort begeleiding, dan kan dat.

Secundaire school

Heeft uw kind moeite met het plannen van het huiswerk, het gestructureerd leren voor toetsen of heeft hij of zij extra hulp nodig bij het leren leren? Krijgt u stress van het huiswerk van uw zoon of dochter? Ervaart u bij uw kind spanningen omdat hij of zij geen grip heeft op het huiswerk? Of snapt uw kind niets van dat ene lastige vak? Voor leerlingen op het Secundair biedt Candela verschillende soorten begeleiding aan op alle niveaus en voor alle leerjaren. Graag denken we samen met u na over de vorm van begeleiding die aansluit bij de behoefte van u en uw kind.

Groepslessen voor leerlingen 1e graad Secundair

De groepslessen Secundair is speciaal voor leerlingen van het 1e en 2e middelbaar die de studievaardigheden al aardig beheersen, maar nog wel behoefte hebben om vragen te stellen, maak- of leerwerk te laten controleren of overhoren en het prettig vinden om nog ondersteuning te krijgen bij het plannen.

Privélessen 1e graad Secundair

De privélessen voor leerlingen van de eerste graad, dus 1e en 2e middelbaar is speciaal afgestemd en helpt de leerling met het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden, de studievaardigheden, het plannen van het huiswerk en het leren voor de verschillende toetsen en vakken. Zo leert de leerling niet alleen de plan- en leervaardigheden die nodig zijn op het secundair, maar wordt er direct een goede basis gelegd om hun verdere schoolcarrière op voort te bouwen.

Privélessen 2e en 3e graad Secundair

Heeft uw kind moeite met een bepaald vak? Begrijpt hij of zij niet hoe hij de oefeningen moet aanpakken, is er een achterstand ontstaan of is er extra uitleg nodig van de theorie? Haalt uw kind als gevolg hiervan slechte cijfers op school? Dan kunt u bij Candela een vakbegeleider aanvragen voor alle vakken en op elk niveau. De begeleider legt de lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de leerstof beheerst. Samen met de begeleider maakt u afspraken over wanneer en waar de begeleiding zal plaatsvinden.

Taalcursus

Educatief Centrum Candela is er ook voor volwassen die hun taal willen blijven oefenen.

Eén keer per week komen we samen en praten we over onderwerpen die van belang zijn in ons dagelijks leven. Naarnaast maken we ook tijd om naar het huiswerk van je cursus te kijken.

Zo leren we bijvoorbeeld over het scholensysteem, de cultuur en de waarden en normen in België.

Huiswerkbegeleiding, taalcursus, ...